Tlf. +47 55 13 16 18

Epost: shop@bergenhudpleieklinikk.no

Atopisk eksem

Atopisk eksem er konstitusjonelt betinget eksem som oftest debuterer i barnealder og er knyttet til allergi, allergisk snue og astma. Ofte er det familiær opphopning av denne typen sykdommer. Atopisk eksem sees hyppigst hos små barn, men kan vedvare eller komme tilbake også hos voksne.

Utbredelse

Mellom 10 og 15 % av alle barn i Skandinavia har atopisk eksem i en kortere eller lengre periode av oppveksten. Forekomsten har økt de siste tiårene, men grunnen til dette er ukjent. De fleste blir bra i løpet av oppveksten, men ca. 10 % av pasientene har plager ennå i voksen alder. Atopisk eksem er derfor en viktig hudsykdom også i den voksne befolkningen.

Årsaker

Årsaken til atopisk eksem er ukjent. Mange med atopisk dermatitt har allergier mot fremmede proteiner, fra for eksempel pollen, husdyr og matvarer. Allergiene skyldes produksjon av IgE-antistoffer, spesifikt rettet mot det aktuelle allergifremkallende allergenet. Slike allergier kan forverre eksemet, men selv om alle mulige allergifremkallende proteiner er eliminert fra pasientens kost og miljø, vil eksemet vanligvis ikke forsvinne. Ca. 20 % av pasientene som har atopisk eksem, har ikke allergier i det hele tatt. Sammenhengen mellom allergi og atopisk eksem synes derfor å være at allergi er én faktor som kan forverre utslettet, men allergi er ikke alene årsaken. Grunnen er trolig at flere faktorer enn allergi medvirker til å holde eksemet aktivt. Eksempel på slike faktorer er irritasjon av huden, infeksjoner, stress og uttørring av huden. Betennelsesreaksjonen i huden er dominert av aktiverte T-lymfocytter. Det kan virke som om reguleringen av betennelsesreaksjonen i huden ikke fungerer som den skal. Atopisk eksem kan på denne måten oppfattes som uttrykk for et feilfungerende samspill mellom huden, immunsystemet og miljøet.

Sykdomsbildet

Det første tegnet på atopisk eksem er ofte et rødt og tørt utslett på kinnene, som typisk kommer til syne ved 2–3 månedersalder. Deretter sprer det seg gjerne til resten av kroppen. Fra småbarnsalderen vil utslettet ha en tendens til å opptre i bøyefurer, særlig ved albue- og kneleddene, på øyelokkene og rundt munnen. På grunn av kløen vil huden på disse stedene kunne få et læraktig, fortykket preg (lichenisert hud). Utslettet kan i perioder bli hissig og væskende. Dette er et tegn på at det er kommet bakterier i utslettet. Kløen er ofte meget plagsom, og den kan ofte forstyrre nattesøvnen. Vanskelige tilfeller av atopisk eksem kan medføre betydelig redusert livskvalitet.

Behandling

Målet med behandlingen er å bedre mestringsevnen. Kunnskaper om sykdommen, klare retningslinjer for behandlingen og trygghet i forhold til bivirkninger, er viktige forutsetninger for et godt resultat. Behandlingen av atopisk eksem omfatter mange aspekter som må individualiseres ut fra behovene til den enkelte.

Allergensanering

Eventuelle allergier må diagnostiseres, og nødvendige elimineringer foretaes. Spesielt hos små barn kan allergier overfor visse matvarer, særlig egg og melk, være av betydning. Allergier overfor husdyr, husstøvmidd og enkelte andre allergener som kan komme direkte i kontakt med huden, kan også ha betydning hos noen eksempasienter.

Symptomatisk behandling vil ofte være nødvendig, fordi årsaksrettede tiltak hos de fleste pasienter ikke vil gi tilstrekkelig bedring av eksemet. De viktigste hjelpemidlene er:

Fuktighetskremer

Disse kremene motvirker uttørring av huden, som er en del av eksemreaksjonen. Dette kan redusere kløen og forebygge forverrelse av eksemet.

1 hendelser på “Atopisk eksem”

  1. Tilbakeping: Eksem – BERGEN HUDPLEIEKLINIKK

Stengt for kommentarer.

gavekort

Kjøp et gavekort til noen som fortjener det!

Du velger selv hvilken verdi gavekortene skal ha og hvordan den heldige skal motta gavekortet.

Gavekortet er gyldig i x dager.