Tlf. +47 55 13 16 18

Epost: shop@bergenhudpleieklinikk.no

Kontakteksem

Mekanismen kan være allergi ( kontaktallergi ) eller en direkte toksisk eller irriterende virkning på huden.

Årsaker

Kontakteksemer skyldes skadelig påvirkning fra stoffer som kommer i direkte kontakt med huden slik at det oppstår en betennelsesreaksjon i øvre del av huden. Kontakteksem deles i to grupper: allergisk kontakteksem og irritativt kontakteksem.

Allergisk kontakteksem skyldes at immunapparatet oppfatter et stoff som fremmed og utløser en immunreaksjon for å fjerne stoffet fra huden. Forutsetningen for å utvikle allergi er gjentatt kontakt med det aktuelle stoffet. Eksempler på stoffer som ofte forårsaker allergi, er nikkel, gummitilsetningsstoffer, kromsalter, parfyme og kosmetiske preparater. Allergiske reaksjoner er beskrevet mot flere hundre forskjellige stoffer. For å finne ut hva som har forårsaket eksemet, brukes eksemprøver, som er et sett av aktuelle allergifremkallende stoffer som legges direkte på huden. Testene ligger på huden i to døgn. Positive reaksjoner vises som eksem på teststedet. Typisk for denne typen reaksjon er at bare noen individer reagerer på stoffet, mens de fleste andre tåler det.

Ved irritativt eller toksisk eksem er årsaken at stoffet eller stoffene forårsaker en direkte skade på cellene i overhuden. Denne typen eksem kan fremkalles av sterke kjemikalier etter bare én eller noen få gangers eksposisjon. Langt vanligere er det at eksemet fremkalles av gjentatt kontakt med et svakt irriterende stoff, for eksempel vann og såpe. Vann og såpe har evnen til å fremkalle eksem ved at hudens ytterste lag, hornlaget, uttørres og svekker hudens barrierefunksjon ved at såpen fjerner hudens fettstoffer. De levende hudcellene i de basale lagene av overhuden vil derved miste den nødvendige beskyttelsen, og de kan lett skades av ytre påvirkninger. Dette fører til en betennelsesreaksjon som arter seg som et eksem. Irritativt eksem opptrer lettest på håndrygger, mellom fingrer, på siden av fingrene og under ringer, og forekommer hyppigst hos yrkesgrupper som har mye kontakt med vann, såpe eller løsemidler, slik som frisører, pleie- og renholdsarbeidere, kokker og mekanikere. De som har eller har hatt atopisk eksem (link), har større tendens til å utvikle irritativt håndeksem enn andre, spesielt hvis de har hatt atopisk eksem på hendene. Årsaken er at hudens barrierefunksjon er noe svekket hos slike personer.

gavekort

Kjøp et gavekort til noen som fortjener det!

Du velger selv hvilken verdi gavekortene skal ha og hvordan den heldige skal motta gavekortet.

Gavekortet er gyldig i x dager.