+47 55 13 16 18

Vipper og bryn

Brynene er øynenes ramme!

Vi har lang erfa­ring i forming av bryn. Du kommer til en av våre hudpleiere som lager din person­lige form på brynene sammen med deg. Hudplei­eren forklarer og viser deg hvorfor brynene dine skal formes akkurat slik for deg og hvordan du kan vedli­ke­holde det selv, eller anbe­faler når du skal komme tilbake. Vi bruker voks eller pinsett, eventuelt begge deler. Det er impo­ne­rende å se hva riktig form på bryn gjør for helheten.

Det er enkelt, prak­tisk og ikke minst pent med ferdig fargede vipper og bryn. Vi farger dine bryn og vipper med hudvenn­lige farge­stoffer tilpasset din egen hår og hudfarge. Vippe­fargen sitter i ca fire uker, bryn­fargen blekner noe tidli­gere avhengig hårtype.

Farging av vipper

Vi har lang erfa­ring med å finne en farge som passer den enkelte. Dette er et fint tilbud til deg som ikke ønsker, klarer eller har tid til å legge makeup. Dette kan også gjøres sammen med LVL behandling. Mange av våre kunder er svært fornøyd med perm­a­nent øyefarge.

HVOR LANG tid tar behandlingen?

Behand­lingen tar fra 15 til 30 minutter. Vi har i løpet av 20 års erfa­ring ikke opplevd mange reak­sjoner på dette, men er du i tvil anbefaler vi å ta en farge­test først. Vi benytter kun kjente merke­varer i fargingen, og legger vekt på høy grad av hygiene. Fargen sitter i ca. 4 uker. Denne tiden kan redu­seres noe ved mye eksponering av sterkt sollys.

For priser kan du se på vår nyeste prisliste eller ringe 55 131618.